Saturday, July 23, 2011

"onek koshto kore jokhon chaabi khNuje pelam, tala ta i hariye gyalo."

pantaloons er ekta shirt e.

2 comments:

Kuntala said...

Shirt ba T-shirt e kichhu lekha thakle amar seta na poRa porjonto shanti hoyna. lekha poRar jonyo amake prayoshoi khub aste aste loker pechhone hNatte hoy, noyto chhute egiye giye ghaR ghuriye dekhar bhan korte hoy. tai ami nije kokkhono lekha-wala jamakapoR kinina. ki dorkar lokke eto jhamelay phele.

sumana said...

hahahahahah ja bolecho. aar majhe majhe emon jaygay lekha thake, thik takiye takiye poRa o jay na :)